Fyraftensmøder

I Børneområde Midt holder vi fyraftensmøder for forældre, hvor vi har forskellige temaer på programmet.

Fyraftensmøderne i Børneområde Midt er for forældrene. Det er møder med relevante temaer, hvor nogle er på tværs af husene, mens andre er for det enkelte hus.  

Til fyraftensmøderne kan det være pædagogerne, der laver et oplæg eller en gæst fra Opvækst og Læring.

Formålet med fyraftensmøderne er, at vi sammen skaber de bedste betingelser for jeres barns opvækst og udvikling.

Fyraftensmøderne bliver I indbudt til via Børneintra og opslag i børnehaven.