Hvad kendetegner os?

Hættegården er en del af Børneområde Midt, der udgør i alt tre institutioner - 1000Fryd, Vesterparken og Hættegården. Alle ligger forskellige steder i Ringe.

Hættegårdens kendetegn er natur og udeliv i skoven, på legepladsen og i værkstedet. Det betyder, at vi bruger naturen i vores læringsmiljøer og derfor er udenfor og i al slags vejr. Grupperne er på skift i den nærliggende skov, hvor vi har en bjælkehytte, shelter, bålhytte og bålplads. Vi arbejder med glæde, nysgerrighed og opmærksomhed i alle elementer i naturen og årstiderne, og giver børnene  mulighed for at udforske og undersøge tingene både på legepladsen og i skoven.

Hættegården ligger midt i naturen, og er nabo til de nye boliger i kanten af den nordlige bydel. Der er stor åbenhed over for nærmiljøet med åben legeplads efter lukketid, og adgang til skoven bag ved grunden.

Vores pædagogiske tilgang er anerkendende, undersøgende og nysgerrig. Hættegården skaber rammer, der giver børn mod til at handle og være både undersøgende og eksperimenterende.  Vores uderum og den nye institution stimulerer børns evne til at skaffe sig viden, og dermed lysten til at lære. 

Vi lægger vægt på forældresamarbejde, legefællesskaber, selvhjulpenhed og motorisk udfoldelse. 

Hættegården fik kommunal madordning den. 1. august 2019. Når dit barn går i Hættegården bliver det automatisk tilmeldt ordningen og betalingen sker med opkrævningen for institutionspladsen.

D. 1. januar 2020 starter vi en vuggestue i Hættegården. Vuggestuen får plads til 12 børn, og bliver indrettet i vores pavillon indtil den nye Hættegården står færdig til påske.