Kost og sundhed

Børns sundhed, trivsel og velbefindende er blandt andet betinget af deres kost og graden af fysisk aktivitet. I Hættegården vil vi have glade og sunde børn, og derfor lægger vi vægt på god og sund kost.

Mad og måltidskulturen

Vi spiser sammen i faste smågrupper under hyggelige former. Vi øver os i at få nogle gode vaner ved bordet, både med mad, drikke og bestik. Omkring bordet lærer børn en god kultur for, hvordan vi hjælper hinanden, for eksempel ved at sende mad rundt i små skåle, de selv kan håndtere. Vi sætter fokus på, at børn kan deltage og medvirke selvstændigt i det, der foregår før og under måltidet.

Vi arbejder med at styrke børns madmod og motivation til at smage på de forskellige retter og tale om de mange smags- og sanseoplevelser, der er forbundet med et måltid.

Et måltid er en stærk ramme for at tale om forskellige oplevelser fra dagen, og hvad de lige er optaget af. På den måde er der særligt fokus på den sproglige udvikling, når vi lytter, skiftes til at tale og bruge nye ord og begreber.

Fællesskabet omkring det fælles måltid styrker børnenes lyst til at smage og oplevelsen af kunne lide nye ting.

Kommunal madordning i Hættegården

I december 2018 afholdt vi valgt til den kommunale frokostordning, og flertallet besluttede at indføre ordningen. Ordningen startede den 1. august 2019 og er på valg hvert andet år. Forældrebetalingen er 619 kr. i 11 måneder årligt. Juli er betalingsfri.

Vi får maden leveret fra Fru Hansens kælder, og forældre får et link, så I kan følge med i de kommende madplaner.

Alle menuer er ernæringsberegnet og sikrer, at barnet får den rette kostsammensætning i måltidet. Frokostordningen består af en frokost med forskellige små lune retter i løbet af ugen. Når børnene er på tur i skoven får de madpakker med. Måltidet omfatter også et mellemmåltid både formiddag og eftermiddag. Det betyder, at I som forældre ikke skal medbringe mad hjemmefra.

Vi har ansat en ernæringsassistent som en del af frokostordningen. Ernæringsassistenten forbereder og organiserer alt det praktiske omkring køkkenet, bestillinger, modtagelse og anretninger. Vedkommende sikrer også hygiejne og egenkontrol i det separate køkken i Hættegården.

Har dit barn særlige forbehold, der skal tages hensyn til, sørger ernæringsassistenten, for at vi imødekommer dette i tæt samarbejde med jer forældre. Hvis dit barn har lægedokumenteret allergi, kan der dispenseres fra ordningen.

Fru Hansens kælder

Fødselsdag

Når der er fødselsdag skal maden samlet set udgøre et sundt måltid. Men, fordi det er fødselsdag, må der være én sød servering. Forældrene må ikke give børnene slik med - heller ikke på fødselsdagen. 

Forældre kan søge vejledning hos det pædagogiske personale efter behov.

Kost generelt

I Hættegården ønsker vi at understøtte en god og sund måltidskultur i samarbejde med forældrene.
Det pædagogiske personale og ernæringsassistenten er kompetente til at give information om de forskellige måltider, som børnene indtager i løbet af dagen i daginstitutionen. Billeder og oversigt over menuen for ugen bliver hængt op, og detaljer om f.eks. næringsindholdet kan ses på hjemmesiden for Fru. Hansens kælder.