Overgange

Det er vigtig at sikre, at børnenes overgang fra dagpleje, vuggestue eller børnehave bliver så god og tryg som mulig. I Hættegården har vi forskellige tiltag, der skal hjælpe børnene godt på vej.

Overgang fra dagpleje til børnehave

Når børnene er tilbudt en plads i institutionen, bliver forældrene inviteret til en opstartssamtale. Her deltager en af de pædagoger, der modtager barnet samt vores teamleder. Vi får den vigtige viden omkring  barnet, så vi sammen kan sikre at vi giver barnet de bedste muligheder for at føle sig tryg i overgangen. Indkøringsforløbet bliver aftalt individuelt med forældrene. 

Åben låge-dag

2-3 gange om året har vi åben-låge-dag, hvor dagplejerne bliver inviteret til at besøge husene i Børneområde Midt. Det er for at gøre overgangen til børnehave så tryg som mulig. I perioden op til overgangen er dagplejeren velkommen til at komme på ekstra besøg. Dagplejeren udfylder ”Barnet i centrum”, som beskriver barnets gode udvikling. Papirerne medbringer forældrene til opstartssamtalen.  

Overgang fra børnehave til forårs-SFO

Alle kommende skolebørn i Faaborg-Midtfyn Kommune overgår fra børnehave til forårs-SFO den 1. april. I Ringe har vi et tæt samarbejde med de private børnehaver og de lokale skoler om overgangsforløbet. 

Fra 1. september begynder vores kommende skolebørn at have fælles aktiviteter i huset. De mødes til forskellige arrangementer ude i byen med de øvrige store børn fra de andre institutioner. Vi har sammen med alle 5 dagtilbud i Ringe lavet et fælles program, hvor vi blandt andet mødes til en idrætsdag i hallen, aktivitetsdage på skolernes legepladser, og i samarbejde med indskolingen besøger vi skolerne op til den 1. april.

Vi har medarbejdere med i forårs-SFO, men alle børn kan desværre ikke få deres kendte pædagog med. Medarbejderne følger med, hvor det giver mest mening i forhold til børnegrupperne og samarbejdet med skolerne.