Barnet i centrum

I samarbejdet med forældrene bruger vi det værktøj, der hedder "Barnet i centrum" for at sikre de bedst mulige overgange til vuggestue, børnehave og skole.

Overgangene mellem institutioner er meget vigtige i et lille barns liv.

Derfor arbejder vi - ligesom kommunens øvrige daginstitutioner - efter materialet "Barnet i Centrum", som følger barnet, fra det starter i institution, til det går i skole.

Vi bruger materialet i forbindelse med de samtaler, vi holder med forældrene. Vi holder obligatoriske samtaler 3-5 måneder efter opstart, når barnet er 4 år og igen inden barnet skal i forårs-SFO.

Derudover holder vi samtale ved opstart og efter behov. 

Læs mere om Barnet i Centrum på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside