Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal lave pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene.

Læring finder sted i alle dagligdagens rutiner, situationer og hændelser. Det gælder både, når de voksne sætter velovervejede aktiviteter i gang, men også når børnene selv finder ud af, hvad de vil lege og lave.  

Børnenes indflydelse på hverdagen, og de krav vi stiller til dem i forskellige situationer, står i forhold til barnets alder og udvikling. Børnene afprøver hele tiden nye udfordringer. Det foregår på forskellige niveauer efter alder og egen formåen. Vi viser børnene tillid og lader dem afprøve egne grænser. Vi voksne stiller os til rådighed, hvis børnene føler, at de ikke magter det, de har påbegyndt, og vi hjælper dem videre herfra.

Vi har planlagte aktiviteter ud fra læreplanstemaerne og forskellige andre tilbud til børnene i mindre grupper.

På siden om pædagogiske læreplaner kan du læse mere om formålet med læreplanerne og de fælles målsætninger for børnenes læring.