Traditioner

I løbet af året afholder vi mange forskellige og spændende arrangementer i Hættegården. Nogle er kun for børnene, ved andre er forældre og bedsteforældre også velkomne.

Afskedsfest for kommende skolebørn

Vi holder en gallafest en formiddag, inden de kommende skolebørn forlader os. Alle kommende skolebørn møder i festtøj den dag. Børnene får overrakt et diplom, og vi leger og hygger. Forældrene kommer til kaffe og kage om eftermiddagen.

Bedsteforældredag

Vi holder bedsteforældredag en gang om året. Her kan jeres barn invitere bedsteforældre med, alternativt en tante, onkel eller en anden person, der er nært forbundet med barnet. Vi går en tur i skoven, hvor bedsteforældrene har madkurv med. Vi sørger for vand og kaffe/te.

Åben låge-dag

Vi har 2 dage om året, hvor der er åbent for dagplejere i Ringe for på den måde at lette overgangen fra dagpleje til børnehave. Dagplejerne melder sig til, og vi synger sange og får boller og frugt.

Fastelavn 

I tiden op til klipper vi masker, papirklip og pynter tønder. En dag tæt på fastelavn møder børnene udklædt, og vi slår katten af tønden samt kårer kattekonge og -dronning.

Arbejdsdag

En gang om året er der fælles arbejdsdag, hvor vi sammen laver forskellige praktiske opgaver. Det kan f.eks. være male, grave, køre sand, rengøring mm. Vi slutter dagen af med pølser og sodavand.

Påske 

Vi klipper påsketing, og deltager i ”Æg og skæg i Ringe”. Vi maler æg og pynter træet op på Kirkepladsen i Ringe. Vi deltager i arrangementet på Biblioteket, hvor der er lodtrækning og sang og musik.  

Sommerfest

Den første fredag i september holder vi sommerfest for børn, forældre og søskende. Der vil være forskellige aktiviteter, samt valg til husrådet. Hver familie medbringer aftensmad og service, svarende til familiens størrelse. Maden bliver sat på en fælles buffet og vi slutter dagen af med at spise sammen.

Julearrangement 

Først i december holder vi julearrangement for børn og forældre. Vi danser om juletræ, førskolebørnene går Lucia, og vi får æbleskiver og saftevand.

Forældrecafé

3 gange om året holder husrådet forældrecafé. I forbindelse med bygningen af den nye børnehave holder vi flere ekstra forældrecafèer, for at sikre kommunikationen og samarbejdet med forældrene.